1. Algemene voorwaarden
1.1 De volgende voorwaarden van toepassing op alle gebruikers van de Bus24x7, merkgebonden en verantwoordelijk voor deze website, hierna kortweg "Bus24x7".
1.2 Acceptatie van deze voorwaarden is noodzakelijk en onmisbaar vereiste voor Bus24x7 gebruik.


2. Dienst Omschrijving
2.1. "Bus24x7" bieden voor alle gebruikers, kosteloos, zoals hieronder uiteengezet in artikel 3.1, een onderzoek informatie systeem gericht om gebruikers te helpen het plannen van hun reizen.

"Bus24x7" biedt een bus lijst informatie met tijdschema's, schema's en ticket tarieven in termen van gegevens die zijn verkregen uit de officiële bedrijf en agentschappen. Als gebruikers de bedoeling is om een ​​buskaartje te reserveren, "Bus24x7" direct leiden gebruikers naar de officiële website van het bedrijf of de verantwoordelijke Reisbureau.

2.2. "Bus24x7" raadt alle gebruikers vergelijken verkregen informatie direct op deze website met de officiële bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanbieding, en gebruik maken van alle voorzichtigheid en gezond verstand voor het maken van een transactie. Als er een tijdschema verschil, reis lengte of prijsklasse tussen de "Bus24x7" en de officiële bedrijf of reisbureau, de geldige voorwaarde is van officiële bedrijf of reisbureau aanbod.

2.3 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor enige en alle informatie die door hem direct op de website, en garandeert u dat:
(i) een herziening / rate gemaakt op een bepaalde busmaatschappij of Travel Agency is het resultaat van een echte ervaring, die in feite heeft plaatsgevonden;
(Ii) geen eigenaar of werken voor de beoordeeld / gewaardeerde onderneming en niet ingang content op "Bus24x7" om te schaden en / of aanzetten elk bedrijf, station of andere zaken, met het oog op het verkrijgen, direct of indirect een voordeel.

2.4 "Bus24x7" garandeert dat geen eigenaar of werken voor de beoordeeld / gewaardeerde onderneming en niet ingang content op "Bus24x7" om te schaden en / of aanzetten elk bedrijf, station of andere zaken, met het oog om, direct of indirect een voordeel.


3. Algemeen gebruik verband houdende bepalingen
3.1. "Bus24x7" is gratis en kan op elk moment, een retributie heffen en / of registratie van gegevens nodig hebben voor het gebruik van alle of een deel van de website. In dit scenario "Bus24x7" zal alle gebruikers over de prijs bedrag betaalmethode en hoe deze vergoeding geldt voor het gebruik van de website te melden.

3.2. Overwegen "Bus24x7" biedt alleen route-gerelateerde informatie van een gebruiker onderzoek en wijst op websites van derden die de door gebruikers diensten, "Bus24x7" heeft geen betrokkenheid of verantwoordelijkheid voor het opstellen van de inhoud. "Bus24x7" is niet verantwoordelijk en zal niet voor de inhoud van derden van die websites, waaronder bedrijven, routes, reis lengte, schema's en prijzen. "Bus24x7" alleen presenteren zoals informatieve inhoud, en garandeert niet de wettigheid, juistheid, authenticiteit, beschikbaarheid of upgraden, het krijgen vrij van enige aansprakelijkheid als gevolg van eventuele claims, onderzoeken, onderzoeken, acties of vorderingen, gerechtelijke of anderszins, met betrekking tot de dienst nu genoemd, die als een claim, onder andere factoren:
(a) schending van de rechten van welke aard dan ook aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten;
(b) schending van een toepasselijke wet of een gerechtelijk bevel of een andere autoriteit; of
(c) het ontstaan ​​van schade, materieel of moreel aan gebruikers of derden.

3.3. "Bus24x7" heeft alleen betrekking op het transport bedrijven of producten van derden, diensten, informatie, handelsnaam, handelsmerk of enige andere vorm van referentie, en vormt geen of impliceert goedkeuring, sponsoring, eigendom of aanbeveling. Alle verwijzingen in "Bus24x7" zijn slechts voor identificatiedoeleinden.

3.4. "Bus24x7" biedt alleen informatieve inhoud met betrekking tot reizen, waaronder bedrijven, routes, reis lengte, afgelegde afstand, het tijdschema en de ticketprijzen, en garandeert niet de wettigheid, juistheid, authenticiteit, beschikbaarheid of verandering, het krijgen vrij van enige aansprakelijkheid , alle onderzoeken, onderzoeken, acties of klachten, rechtszaak of niet, ten aanzien van inhoud voorzien. "Bus24x7" is niet en zal niet verantwoordelijk voor:
(i) alle informatie op de website en informatie op de websites van derden,
(ii) of trust geplaatst door gebruikers de inhoud, aanbiedingen of diensten van deze websites van derden;
(iii) alle onderhandelingen of deelname aan websites van derden, met inbegrip van het betalingsverkeer op deze websites, ongeacht of transacties is of gemaakt niet door gelode aan dergelijke websites van derden of direct op "Bus24x7";
(Iv) websites van derden veiligheid;
(v) beschikbaarheid van diensten onderzocht op "Bus24x7";
(Vi) privacy kwesties op websites van derden;
(Vii) de betaling van auteursrechten voor afbeeldingen die door gebruikers aan "Bus24x7";
(Viii) betaling aan het gebruik van het beeld royalty rechten voor mensen die uiteindelijk verschijnen in foto's die gebruikers naar "Bus24x7";
(ix) foto's die gebruikers rechtstreeks en gratis te "Bus24x7" waarbij geen schade aan een bepaalde burger, busmaatschappij, busstation of een ander type bedrijf of instelling te sturen.

3.5. Als de gebruiker ervoor kiest om de informatie op "Bus24x7" register, moet het uitsluitend echte data, nauwkeurige en updaten indien nodig, het nemen van verantwoordelijkheid voor hun nauwkeurigheid.

3.6. Alle andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met deelname aan de gebruiker in de bouw van de inhoud die door "Bus24x7" wordt alleen de gebruiker en "Bus24x7" koppelen.


4. In aanmerking te komen
4.1. Als de gebruiker onder de 18 of minder is dan de toepasselijke wettelijke leeftijd in uw rechtsgebied, kunt u gebruik maken "Bus24x7" alleen begeleid en onder toezicht van een verantwoordelijke, die heeft ingestemd met de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker, door het gebruik van "Bus24x7", vertegenwoordigen en bevestigen dat het recht, het gezag, en de mogelijkheid om te respecteren en te voldoen aan alle bepalingen en voorwaarden hierin uiteengezet hebben.


5. Gebruiker Rechten
5.1. Behalve in gevallen die anders zijn gericht, de gebruiker die verzenden of inhoud aan "Bus24x7" moeten verdelen:
(a) te verlenen aan "Bus24x7" en hun respectievelijke filialen op een onbeperkte basis, vrij van betalingen royalty rechten of enig ander gebruik tarief, eeuwigdurende, overdraagbaar en onherroepelijke recht te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, te publiceren , afgeleide werken, dergelijke inhoud openbaar te tonen en voer het uit de hele wereld in alle media, nu bekend is of bedacht;
(b) toe te kennen aan "Bus24x7" en haar relaties het recht om de naam submited, in verband met een inhoud te gebruiken;
(c) verklaart en garandeert dat (i) alle rechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde of verspreide inhoud; (Ii) hebben een legitiem recht om te publiceren en de inhoud geplaatst door hem op de Website te verspreiden; (Iii) de inhoud die door de gebruiker op "Bus24x7" correct en geeft een werkelijke situatie; en (iv) het gebruik, plaatsing of enige andere vorm van overdracht van dergelijke inhoud niet deze overeenkomst schenden en elke wettelijk recht geen inbreuk, noch letsel aan een persoon of entiteit. De subsidies gebruiker "Bus24x7" het recht om alle juiste juridische stappen te gebruiken om rechten te beschermen van de inhoud die door de gebruiker op "Bus24x7" of de desbetreffende gebruiksvoorwaarden, een persoon of entiteit die in strijd is of dreigt dergelijke schenden rechten.

5.2. Onverminderd punt 5.1 hierboven, "Bus24x7" kunnen alle content gebruiken de manier waarop het wil gebruiken of fit, en kunnen, zonder beperking, verwijderen, wijzigen of zelfs het opnemen van dergelijke content op de website te weigeren. "Bus24x7" is niet verplicht om gebruikers een betaling voor de inhoud gebruiker verzendt, alsmede het recht om dergelijke inhoud te bewerken, te wissen of te wijzigen. "Bus24x7" neemt geen verplichting op zich om het auteurschap voor de inhoud gestuurd toewijzen aan gebruiker.

5.3. Als wordt vastgesteld dat de rechten van de gebruiker eigendom of integriteit van de inhoud behoudt de gebruiker verklaart nu dat:
(a) heeft niet het recht om alle gegevens met betrekking tot de inhoud, of een afgeleide resultaten van upgrades of updates van dergelijke inhoud; en
(b) heeft geen bezwaar tegen de publicatie, gebruik, wijziging, verwijdering en "Bus24x7" content exploratie of haar gelieerde ondernemingen en mogelijke opvolgers.


6. Rechten Property
6.1. U erkent en aanvaardt dat de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, video's of ander materiaal op "Bus24x7" en alle informatie die aan gebruikers door middel van adverteerders kunnen worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en toepasselijk recht. Gebruiker erkent en aanvaardt dat mag niet kopiëren, verveelvoudigen, door te sturen, te distribueren of afgeleide werken van dergelijke materialen of informatie zonder de respectieve eigenaar toestemming en / of "Bus24x7".

6.2. Verwijzingen naar producten, diensten, processen of andere informatie, handelsnaam, handelsmerk, leverancier of een andere vorm van verwijzing vormt geen of impliceert goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door "Bus24x7".


7. Beperkte garantie
7.1 Gezien de huidige stand van verwijzend technieken om de communicatie en de elektronische overdracht van Internet data, computerapparatuur operatie, evenals de mogelijkheid van websites van derden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving "Bus24x7", commerciële voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschikbaarheid van informatie over transport, dienstregelingen en tarieven in rekening gebracht, "Bus24x7" geen garantie dat:
(i) de informatie zal beschikbaar zijn ononderbroken, veilig of vrij van fouten of mislukkingen, en
(ii) uiteindelijk niet voorkomen, het verschil tussen de door "Bus24x7" en websites van derden informatie.

7.2. "Bus24x7" biedt geen garantie met betrekking tot verstrekt informatie aan te bieden, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend.

7.3. "Bus24x7" is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische fouten of omissies met betrekking tot prijzen, kosten, tekst of foto. "Bus24x7" geeft geen garantie dat de website of de server vrij zijn van virussen, "Trojaanse paarden" of andere schadelijke componenten, zijn vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid als gevolg van schade veroorzaakt door deze componenten.

7.4. Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van materiaal en / of informatie verkregen via de website zal worden op eigen risico, in het bijzonder met betrekking tot gezochte items.


8. Beperkte licentie
8.1. "Bus24x7" verleent u een beperkte licentie voor het gebruiken, kopiëren en printen delen van de inhoud van de website. Een dergelijke licentie is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot de volgende punten:
(i) de gebruiker kan alleen kopiëren en printen delen van de website informatieve inhoud voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik;
(ii) gebruiker kan de Website en / of de afgeleide inhoud niet wijzigen;
(iii) alle gedrukte weergave van een website inhoud moet als volgt worden gelabeld: "Content afgeleide van de website die eigendom zijn van" Bus24x7 ". Het gebruik en de reproductie van dit materiaal is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van" Bus24x7 ";
(iv) gebruiker kan niet verwijderen of enig auteursrecht, merkenrecht en andere mededelingen in SITE PROJECT wijzigen;
(v) gebruiker kan elke "data mining", "crawler", "robots" of soortgelijke niet gebruiken om gegevens of inhoud extractiemethodes op SITE PROJECT te verzamelen;
(vi) gebruiker kan niet reproduceren, afgeleide werken maken, distribueren of weergeven van de website of de inhoud daarvan, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze periode van het gebruik;
(vii) de gebruiker niet kan houden, op te slaan, te reproduceren informatie van andere gebruikers, behalve in gevallen waarin de aanvraag of delen reviews;
(viii) gebruiker kan niet maken of overdragen van ongewenste berichten als spam of het op websites gebruik door andere gebruikers;
(ix) gebruiker kan geen virussen overbrengen, "Trojaanse paarden" of andere destructieve toepassingen;
(x) gebruiker kan niet mechanismen dwingen om gebruikers wachtwoorden te krijgen, of het schenden versleutelde pagina's;
(xi) gebruiker kan een deel van de website niet te herhalen;
(XII) gebruiker kan geen handelingen die schade aan de infrastructuur websites kunnen veroorzaken uit te voeren.

8.2. Zoals uiteengezet in punt 8.1, wordt het gebruik van een deel of het geheel van "Bus24x7" content zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van "Bus24x7" verboden en zal de steun die in overeenstemming met artikel 8.1 licentie beëindigen. Ongeoorloofd gebruik in strijd met de toepasselijke wetgeving, inclusief, zonder beperking, auteursrecht, merkenrecht en andere toepasselijke regelgeving. Tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien, kan de voorwaarden van deze termijn gebruik niet worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie voor intellectuele-eigendomsrechten, hetzij door actie, omissie, uitsluiting, implicatie of andere licentie toestemming. De onder paragraaf 8.1 verleende vergunning is herroepbaar op elk moment, ongeacht de voorafgaande kennisgeving door "Bus24x7".

8.3. "Bus24x7" geeft gebruikers een beperkte, niet-exclusieve recht om een ​​hyperlink naar websites content voor niet-commerciële doeleinden te creëren, op voorwaarde dat deze verband houdt geen verband "Bus24x7" of een van de inhoud ervan in een valse, misleidende, lasterlijk of enige andere denigrerende manier. Het is ten strengste verboden te associëren "Bus24x7" om elke vorm van website en / of media (niet afgedrukt of) dat sommige erotisch materiaal, illegale of elk ander materiaal dat beledigend voor algemene gewoonten en gebruiken bevat.

8.4. Tenzij uitdrukkelijk in punt 8.1 hierboven bedoelde, de gebruiker geen recht of licentie ontvangt door actie, omissie, implicatie, uitsluiting of enige andere vorm van octrooi, handelsmerk, auteursrecht of eigendomsrecht, van "Bus24x7" of derden. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als subsidie, door de actie, omissie, implicatie, uitsluiting of andere manier. Dergelijke rechten toegekend aan de gebruiker kan worden ingetrokken op elk moment.


9. Algemene bepalingen
9.1. De titels van de clausules van deze Algemene Voorwaarden zijn geplaatst voor slechts gemak. Dergelijke titels en uitdrukkingen niet de aard van deze overeenkomst te veranderen en zal niet alle wettelijke of contractuele effect hebben.

9.2. De gebruiker heeft geen afstand doen van het pact en zal beweren vorderingen of claims tegen "Bus24x7", hun filialen of hun respectievelijke filialen of hun respectievelijke bestuurders, werknemers of agenten die voortkomen uit of in verband met het gebruik van websites, zoals alsook in elke relatie tot algemene inhoud beschikbaar op de website, inclusief, zonder beperking, alle claims of klachten in verband met de vermeende schending van het eigendomsrecht, Website inhoud fout, of beweert dat "Bus24x7" eigenaar of moet vergoeden of te verdedigen. De gebruiker maakt gebruik van de website op eigen risico.

9.3. Een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden die beschouwd wordt verboden, ongeldig of onuitvoerbaar in geen geval ongeldig of beïnvloeden als geheel of de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.


10. Melding
10,1. Alle meldingen of de communicatie tussen de gebruiker en de "Bus24x7" moet worden gedaan met de hand schrijven, via e-mail of sociale profiel op Facebook. "Bus24x7" kan mededelingen of berichten openbaart via de website om gebruikers te informeren over eventuele wijzigingen in de inhoud of in termen van gebruik, alsmede met betrekking tot andere relevante zaken.

10.2. "Bus24x7" behoudt zich het recht om te veranderen of een van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze Website gebruiksvoorwaarden of enig beleid of de richtlijnen van de website te allen tijde en in zijn enige en absolute discretie te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, zullen eventuele wijzigingen of aanpassingen aan de prestaties effectief zijn onmiddellijk na plaatsing van de herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden op de website, en uw voortdurende gebruik van de website zal de aanvaarding van dergelijke wijzigingen en / of wijzigingen.

10.3. Gebruiker moet regelmatig de gebruiksvoorwaarden, geïntegreerd beleid en Website documenten aan de voorwaarden die aan het gebruik van websites zijn te begrijpen. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, zoals gewijzigd, moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.